کمترین: 
960.2
بیشترین: 
961.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 6 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 960.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":961.9},{"date":"1396/06/06 21:50","price":960.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398