کمترین: 
900.9
بیشترین: 
901.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 6 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 شهریور 1396 , 900.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":901.9},{"date":"1396/06/06 21:50","price":900.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398