کمترین: 
4262
بیشترین: 
4267.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 6 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 شهریور 1396 , 4262 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":4267.4},{"date":"1396/06/06 21:50","price":4262}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398