کمترین: 
3944
بیشترین: 
3949.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 6 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 شهریور 1396 , 3944 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":3949.7},{"date":"1396/06/06 21:50","price":3944}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398