کمترین: 
3309
بیشترین: 
3312.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 6 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 شهریور 1396 , 3309 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/06 09:10","price":3312.7},{"date":"1396/06/06 21:50","price":3309}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398