کمترین: 
1221000
بیشترین: 
1221000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 5 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 1221000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 14:36","price":1221000}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398