کمترین: 
10
بیشترین: 
10
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر سوریه امروز 5 شهریور 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 10 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 14:00","price":10}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398