کمترین: 
12750
بیشترین: 
12750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 5 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 12750 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 13:30","price":12750}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398