کمترین: 
1184000
بیشترین: 
1192000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 5 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 1192000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 12:36","price":1184000},{"date":"1396/06/05 12:42","price":1190000},{"date":"1396/06/05 15:54","price":1192000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398