کمترین: 
10200
بیشترین: 
10200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 5 شهریور 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 شهریور 1396 , 10200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 12:20","price":10200}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398