کمترین: 
10050
بیشترین: 
10050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 5 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 شهریور 1396 , 10050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 12:20","price":10050}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398