کمترین: 
82858.6
بیشترین: 
82885.9
قیمت شاخص بورس امروز 5 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 82885.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 12:20","price":82858.6},{"date":"1396/06/05 12:30","price":82885.0},{"date":"1396/06/05 12:40","price":82885.9},{"date":"1396/06/05 12:50","price":82885.3},{"date":"1396/06/05 15:20","price":82885.0}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398