کمترین: 
2320
بیشترین: 
2320
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 5 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 شهریور 1396 , 2320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 12:10","price":2320}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399