کمترین: 
1665
بیشترین: 
1670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان امروز 5 شهریور 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 5 شهریور 1396 , 1670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 11:50","price":1665},{"date":"1396/06/05 12:10","price":1670}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399