کمترین: 
249000
بیشترین: 
250000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 5 شهریور 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 250000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 11:12","price":249000},{"date":"1396/06/05 12:36","price":250000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399