کمترین: 
368000
بیشترین: 
373000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 5 شهریور 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 373000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 11:12","price":368000},{"date":"1396/06/05 12:00","price":371000},{"date":"1396/06/05 12:36","price":372000},{"date":"1396/06/05 13:24","price":373000}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399