کمترین: 
923
بیشترین: 
926
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 5 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 926 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:30","price":924},{"date":"1396/06/05 11:10","price":923},{"date":"1396/06/05 11:20","price":924},{"date":"1396/06/05 12:20","price":925},{"date":"1396/06/05 12:50","price":926},{"date":"1396/06/05 15:20","price":925},{"date":"1396/06/05 15:30","price":926},{"date":"1396/06/05 16:10","price":925},{"date":"1396/06/05 16:30","price":926}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398