کمترین: 
482
بیشترین: 
484
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 5 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 شهریور 1396 , 483 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":482},{"date":"1396/06/05 10:40","price":483},{"date":"1396/06/05 10:50","price":482},{"date":"1396/06/05 11:00","price":483},{"date":"1396/06/05 11:10","price":482},{"date":"1396/06/05 11:30","price":483},{"date":"1396/06/05 12:20","price":484},{"date":"1396/06/05 12:40","price":483},{"date":"1396/06/05 13:40","price":484},{"date":"1396/06/05 14:00","price":483},{"date":"1396/06/05 14:30","price":484},{"date":"1396/06/05 14:40","price":483},{"date":"1396/06/05 14:50","price":484},{"date":"1396/06/05 15:00","price":483},{"date":"1396/06/05 15:10","price":484},{"date":"1396/06/05 15:20","price":483}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398