کمترین: 
3162
بیشترین: 
3204
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 5 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 شهریور 1396 , 3190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":3162},{"date":"1396/06/05 11:10","price":3163},{"date":"1396/06/05 11:20","price":3162},{"date":"1396/06/05 11:40","price":3166},{"date":"1396/06/05 11:50","price":3171},{"date":"1396/06/05 12:00","price":3175},{"date":"1396/06/05 12:10","price":3180},{"date":"1396/06/05 12:20","price":3190},{"date":"1396/06/05 12:30","price":3193},{"date":"1396/06/05 12:40","price":3194},{"date":"1396/06/05 12:50","price":3204},{"date":"1396/06/05 13:10","price":3202},{"date":"1396/06/05 13:40","price":3200},{"date":"1396/06/05 14:00","price":3199},{"date":"1396/06/05 14:10","price":3197},{"date":"1396/06/05 14:30","price":3198},{"date":"1396/06/05 14:40","price":3195},{"date":"1396/06/05 15:20","price":3196},{"date":"1396/06/05 15:30","price":3195},{"date":"1396/06/05 16:10","price":3196},{"date":"1396/06/05 16:20","price":3194},{"date":"1396/06/05 16:30","price":3193},{"date":"1396/06/05 16:50","price":3190}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398