کمترین: 
1143
بیشترین: 
1155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 5 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 1147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":1143},{"date":"1396/06/05 11:30","price":1145},{"date":"1396/06/05 11:40","price":1147},{"date":"1396/06/05 12:00","price":1149},{"date":"1396/06/05 12:10","price":1151},{"date":"1396/06/05 12:20","price":1153},{"date":"1396/06/05 12:50","price":1155},{"date":"1396/06/05 13:10","price":1152},{"date":"1396/06/05 13:20","price":1153},{"date":"1396/06/05 13:30","price":1152},{"date":"1396/06/05 14:00","price":1151},{"date":"1396/06/05 14:30","price":1152},{"date":"1396/06/05 14:40","price":1151},{"date":"1396/06/05 14:50","price":1150},{"date":"1396/06/05 15:00","price":1149},{"date":"1396/06/05 15:10","price":1150},{"date":"1396/06/05 15:30","price":1149},{"date":"1396/06/05 16:10","price":1150},{"date":"1396/06/05 16:20","price":1149},{"date":"1396/06/05 16:50","price":1147}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398