کمترین: 
1054
بیشترین: 
1063
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 5 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 شهریور 1396 , 1059 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":1054},{"date":"1396/06/05 11:30","price":1055},{"date":"1396/06/05 11:50","price":1056},{"date":"1396/06/05 12:20","price":1060},{"date":"1396/06/05 12:50","price":1062},{"date":"1396/06/05 13:00","price":1063},{"date":"1396/06/05 13:10","price":1062},{"date":"1396/06/05 13:20","price":1063},{"date":"1396/06/05 13:30","price":1061},{"date":"1396/06/05 14:00","price":1060},{"date":"1396/06/05 14:30","price":1061},{"date":"1396/06/05 14:40","price":1060},{"date":"1396/06/05 14:50","price":1061},{"date":"1396/06/05 15:00","price":1060},{"date":"1396/06/05 15:10","price":1061},{"date":"1396/06/05 15:20","price":1060},{"date":"1396/06/05 16:50","price":1059}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398