کمترین: 
3853
بیشترین: 
3864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 5 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 5 شهریور 1396 , 3859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/05 10:10","price":3853},{"date":"1396/06/05 11:00","price":3854},{"date":"1396/06/05 11:40","price":3856},{"date":"1396/06/05 11:50","price":3857},{"date":"1396/06/05 12:00","price":3859},{"date":"1396/06/05 12:10","price":3860},{"date":"1396/06/05 12:20","price":3863},{"date":"1396/06/05 12:30","price":3864},{"date":"1396/06/05 13:00","price":3862},{"date":"1396/06/05 13:10","price":3858},{"date":"1396/06/05 15:10","price":3857},{"date":"1396/06/05 16:40","price":3859}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398