کمترین: 
2880
بیشترین: 
2880
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 شهریور 1396 , 2880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 15:30","price":2880}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398