کمترین: 
1216000
بیشترین: 
1216000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 4 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 1216000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 14:36","price":1216000}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399