کمترین: 
2310
بیشترین: 
2310
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 4 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 2310 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 14:30","price":2310}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399