کمترین: 
12700
بیشترین: 
12700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 4 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 12700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 13:10","price":12700}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398