کمترین: 
1182000
بیشترین: 
1182000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 4 شهریور 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 1182000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 12:42","price":1182000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398