کمترین: 
82897.1
بیشترین: 
82910.4
قیمت شاخص بورس امروز 4 شهریور 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 82897.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 12:10","price":82910.4},{"date":"1396/06/04 12:20","price":82903.5},{"date":"1396/06/04 12:30","price":82902.5},{"date":"1396/06/04 12:40","price":82897.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398