کمترین: 
634000
بیشترین: 
638000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 4 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 637000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 12:06","price":634000},{"date":"1396/06/04 13:24","price":636000},{"date":"1396/06/04 14:12","price":637000},{"date":"1396/06/04 15:06","price":638000},{"date":"1396/06/04 16:24","price":637000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398