کمترین: 
3839
بیشترین: 
3852
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 4 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 4 شهریور 1396 , 3852 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 11:30","price":3839},{"date":"1396/06/04 11:40","price":3840},{"date":"1396/06/04 12:00","price":3841},{"date":"1396/06/04 12:20","price":3847},{"date":"1396/06/04 13:20","price":3848},{"date":"1396/06/04 13:30","price":3849},{"date":"1396/06/04 15:10","price":3850},{"date":"1396/06/04 15:50","price":3851},{"date":"1396/06/04 17:30","price":3852}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398