کمترین: 
1025
بیشترین: 
1035
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 4 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 1033 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:20","price":1025},{"date":"1396/06/04 10:30","price":1028},{"date":"1396/06/04 11:20","price":1030},{"date":"1396/06/04 11:30","price":1028},{"date":"1396/06/04 11:50","price":1025},{"date":"1396/06/04 12:00","price":1030},{"date":"1396/06/04 13:10","price":1033},{"date":"1396/06/04 13:20","price":1030},{"date":"1396/06/04 13:30","price":1035},{"date":"1396/06/04 13:40","price":1033},{"date":"1396/06/04 14:10","price":1035},{"date":"1396/06/04 14:30","price":1033},{"date":"1396/06/04 15:10","price":1035},{"date":"1396/06/04 15:20","price":1033},{"date":"1396/06/04 16:50","price":1030},{"date":"1396/06/04 17:00","price":1033},{"date":"1396/06/04 17:40","price":1030},{"date":"1396/06/04 17:50","price":1033}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398