کمترین: 
487
بیشترین: 
492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 4 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":488},{"date":"1396/06/04 10:20","price":489},{"date":"1396/06/04 10:30","price":490},{"date":"1396/06/04 11:00","price":487},{"date":"1396/06/04 11:10","price":490},{"date":"1396/06/04 11:20","price":489},{"date":"1396/06/04 11:30","price":492},{"date":"1396/06/04 11:50","price":491},{"date":"1396/06/04 12:00","price":492},{"date":"1396/06/04 13:20","price":491},{"date":"1396/06/04 13:30","price":492},{"date":"1396/06/04 14:40","price":491},{"date":"1396/06/04 14:50","price":492}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398