کمترین: 
477
بیشترین: 
480
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 4 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 4 شهریور 1396 , 480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":477},{"date":"1396/06/04 10:30","price":478},{"date":"1396/06/04 11:00","price":477},{"date":"1396/06/04 11:10","price":478},{"date":"1396/06/04 11:30","price":479},{"date":"1396/06/04 13:10","price":480},{"date":"1396/06/04 13:20","price":479},{"date":"1396/06/04 13:30","price":480},{"date":"1396/06/04 13:40","price":479},{"date":"1396/06/04 14:10","price":480},{"date":"1396/06/04 14:30","price":479},{"date":"1396/06/04 14:50","price":480},{"date":"1396/06/04 16:50","price":479},{"date":"1396/06/04 17:00","price":480},{"date":"1396/06/04 17:40","price":479},{"date":"1396/06/04 17:50","price":480}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398