کمترین: 
4051
بیشترین: 
4069
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 4 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 4067 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":4051},{"date":"1396/06/04 10:20","price":4052},{"date":"1396/06/04 10:30","price":4054},{"date":"1396/06/04 11:00","price":4053},{"date":"1396/06/04 11:10","price":4054},{"date":"1396/06/04 11:20","price":4055},{"date":"1396/06/04 11:30","price":4056},{"date":"1396/06/04 12:00","price":4058},{"date":"1396/06/04 12:40","price":4060},{"date":"1396/06/04 12:50","price":4058},{"date":"1396/06/04 13:00","price":4063},{"date":"1396/06/04 13:30","price":4062},{"date":"1396/06/04 13:40","price":4063},{"date":"1396/06/04 14:10","price":4068},{"date":"1396/06/04 14:30","price":4066},{"date":"1396/06/04 14:40","price":4069},{"date":"1396/06/04 14:50","price":4066},{"date":"1396/06/04 15:10","price":4068},{"date":"1396/06/04 15:20","price":4066},{"date":"1396/06/04 16:00","price":4067},{"date":"1396/06/04 16:50","price":4068},{"date":"1396/06/04 17:00","price":4067},{"date":"1396/06/04 17:40","price":4068},{"date":"1396/06/04 17:50","price":4067}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398