کمترین: 
3041
بیشترین: 
3053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 4 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 4 شهریور 1396 , 3053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":3041},{"date":"1396/06/04 10:20","price":3046},{"date":"1396/06/04 10:30","price":3045},{"date":"1396/06/04 11:20","price":3043},{"date":"1396/06/04 11:30","price":3047},{"date":"1396/06/04 11:50","price":3049},{"date":"1396/06/04 12:00","price":3046},{"date":"1396/06/04 12:40","price":3052},{"date":"1396/06/04 12:50","price":3050},{"date":"1396/06/04 13:00","price":3052},{"date":"1396/06/04 13:20","price":3051},{"date":"1396/06/04 13:30","price":3050},{"date":"1396/06/04 13:40","price":3051},{"date":"1396/06/04 14:10","price":3050},{"date":"1396/06/04 14:40","price":3048},{"date":"1396/06/04 14:50","price":3050},{"date":"1396/06/04 16:00","price":3053}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399