کمترین: 
1135
بیشترین: 
1143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 4 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 1141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":1135},{"date":"1396/06/04 10:20","price":1137},{"date":"1396/06/04 10:30","price":1136},{"date":"1396/06/04 11:30","price":1138},{"date":"1396/06/04 11:40","price":1139},{"date":"1396/06/04 12:00","price":1141},{"date":"1396/06/04 12:10","price":1142},{"date":"1396/06/04 13:20","price":1143},{"date":"1396/06/04 13:30","price":1142},{"date":"1396/06/04 14:10","price":1140},{"date":"1396/06/04 14:40","price":1141},{"date":"1396/06/04 14:50","price":1140},{"date":"1396/06/04 15:30","price":1141}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398