کمترین: 
1049
بیشترین: 
1053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 4 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 1052 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 10:10","price":1049},{"date":"1396/06/04 11:00","price":1050},{"date":"1396/06/04 11:10","price":1049},{"date":"1396/06/04 11:20","price":1050},{"date":"1396/06/04 12:00","price":1051},{"date":"1396/06/04 12:10","price":1052},{"date":"1396/06/04 13:30","price":1053},{"date":"1396/06/04 13:40","price":1052},{"date":"1396/06/04 14:10","price":1053},{"date":"1396/06/04 14:30","price":1052},{"date":"1396/06/04 15:10","price":1053},{"date":"1396/06/04 15:20","price":1052}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398