کمترین: 
691.3
بیشترین: 
691.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 4 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 691.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":691.3}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398