کمترین: 
1945.8
بیشترین: 
1945.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 4 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 1945.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":1945.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399