کمترین: 
56.5
بیشترین: 
56.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 4 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 56.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":56.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398