کمترین: 
9946.3
بیشترین: 
9946.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 4 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 4 شهریور 1396 , 9946.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":9946.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398