کمترین: 
773.9
بیشترین: 
773.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 4 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 773.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":773.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398