کمترین: 
423.3
بیشترین: 
423.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 4 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 423.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":423.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398