کمترین: 
2432.2
بیشترین: 
2432.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 4 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 4 شهریور 1396 , 2432.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":2432.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398