کمترین: 
3138
بیشترین: 
3138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 4 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 3138 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":3138}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398