کمترین: 
283.1
بیشترین: 
283.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 4 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 283.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":283.1}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398