کمترین: 
8601.3
بیشترین: 
8601.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 4 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 8601.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":8601.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398