کمترین: 
882
بیشترین: 
882
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 4 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 4 شهریور 1396 , 882 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":882}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398