کمترین: 
10967.2
بیشترین: 
10967.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 4 شهریور 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 10967.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":10967.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399