کمترین: 
426.7
بیشترین: 
426.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 4 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 4 شهریور 1396 , 426.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/04 09:10","price":426.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398